Covid Killer

Pouze osobní odběr v NVR BlackBox Store Praha.

COVID KILLER by Star Of Davidson je profesionální biocidní prostředek, který vznikl jako odpověď na epidemii předražených dezinfekčních gelů.

Obsah: 500 ml
Cena: 150 Kč

číslo povolení Mi ČR: CZ-2020-55-04

Složení odpovídá doporučení WHO v hm.%: ethylalkohol: 79,6 %, peroxid vodíku (3%): 5%, glycerol 2,2 %, voda 13,2 %

Rizikové věty:
H226 Hořlavá kapalina a páry
H302 Zdraví škodlivý při požití

Bezpečnostní pokyny:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P305+1)350+13338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontakntní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc P501 Odstraňtě obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.


Určeno pro profesionální použití / použití širokou veřejnosti - použití na ruce.
Vyrobeno pro Star of Davidson


Obsah: 0,5 I

Spotřebujte do: listopad 2020

Distribuce Star of Davidson
Vyrobeno v ČR
+420 608 440 440

 

Skladem
Značka: Never Enough
150 Kč
Kategorie: Doplňky

Popis produktu není dostupný

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: